Newsy

Zakończyliśmy sezon 2016.

W pięknej pogodzie przebiegały regaty zakończenia sezonu w TS Kuźnia. Rozegrane zostały wszystkie wyścigi w klasie Omega i Optimist. W klasie Omega ostatni wyścig był biegiem medalowym. W sobotę podczas klubowgo spotkania wręczyliśmy wyróżnienia i nagrody dla zawodników, sponsorów i rodziców. Opuściliśmy banderę tym samym zamykając sezon żeglarski w naszej sekcji. W regatch zwyciężali Zuzia Widomska, Hania Koczar, Wojtek i Maciek Wójcik w Optimiście oraz Mirek Małek, Darek Migacz i Sławek Porwoł w Omedze. Gratulacje. Wszystkie pozostałe wyróżnienia, zdjęcia i wyniki w czytaj artykuł ... 

Już w następny weekend Zakończenie Sezonu z TS Kuźnia.

Już w wekeend 22-23.​10.​2016 spo­ty­ka­my się aby po­że­gnać mi­ja­ją­cy sezon re­ga­to­wy 2016, w którym no­to­wa­li­śmy bardzo dobre wyniki spor­to­we, na arenie eu­ro­pej­skiej, ogól­no­pol­skiej i w Po­łu­dnio­wej Lidze Lasera i Opti­mi­sta! Będzie to czas na pod­su­mo­wa­nie że­glar­skie­go roku, wrę­cze­nie nagród, wy­róż­nień i po­dzie­ko­wań. W tym roku ści­ga­li­smy się w czterech klasach - Opti­mist, Laser 4.7, Laser Radial i Standard na po­zio­mie regat re­gio­nal­nych, kra­jo­wych, mi­strzow­skich (OOM, MPJ, MMM, MP AOC) oraz Mi­strzostw Europy i Świata w trzech grupach tre­nin­go­wych. Odbyły się zajęcia na­bo­ro­wej szkółki wa­ka­cyj­nej. Za­koń­cze­nie uczcimy tra­dy­cyj­nie re­ga­ta­mi! Program w czytaj artykuł. Za­pra­sza­my!

Puchar Rybnika.

Ostatnie zawody zamykające sezon regatowy 2016 na południu Polski już za nami. Blisko 170 sterników żeglowało w Pucharze Rybnika. Udało się rozegrać regaty, a w piątek panowała iście żeglarska pogoda. W pierwszej trójce regat uplasowali się Hania Koczar w Optimiście na 1 miejscu oraz 1 miejsce Kacper Błaszczyk i 3 miejsce Marcin Kozubowicz w Laserze Radialu. Gratulujemy naszym zawodnikom! :) Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i już teraz zapraszamy ponownie do Rybnika. Foto z regat już niebawem, a wyniki regat już w załączeniu ... 

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik