Newsy

Kasia Harc piętnasta w Mistrzostwach Europy!

Relacja Kasi z ME: Mistrzostwa Europy na Węgrzech za nami. Ze względu na brak wiatru ścigaliśmy się jedynie przez 3 dni, a komisji udało się przeprowadzić 8 z 12 zaplanowanych wyścigów. Rywalizacje zakończyłam na 15 miejscu. Jestem bardzo zadowolona ze względu na to, że przeważały słabo wiatrowe warunki, które nie należą do moich mocnych stron. Mimo to odczuwam niedosyt, ponieważ popełniłam kilka znaczących błędów, które oddaliły mnie od ukończenia regat w pierwszej dziesiątce. Razem z trenerem Bartkiem wyciągnęliśmy wnioski, a przez całe regaty zebrałam dużą dawkę doświadczeń. Następne tej rangi zawody czekają mnie w Niemczech w sierpniu. Do tego czasu będziemy ostro trenować oraz przygotowywać się, aby pokazać się z jak najlepszej strony. Dużo pracy przed nami!! Kasia Gratulujemy! :)

Rybnickie Regaty Żeglarskie 2018.

Za­koń­czy­li­śmy zma­ga­nia w pierw­szych, otwie­ra­ją­cych sezon re­ga­to­wy w Polsce Ryb­nic­kich Re­ga­tach Że­glar­skich. W czasie trzech dni regat ro­ze­gra­nych zostało 7 wy­ści­gów w klasach: Opti­mist, Laser 4.7, Laser Radia, Laser Stan­dard  i Okej dinghy. 
Na starcie stanęło ponad 160 za­wod­ni­ków z Polski, Czech i Sło­wa­cji. 
Na podium nie za­bra­kło za­wod­ni­ków naszej sekcji! W klasie Laser zwy­cię­żył Kacper Błasz­czyk, w klasie Opti­mist Igor Tomczyk. Trzecie miejsca w swoich klasach zajęli Ka­ro­li­na Tomczyk, Marcin Kozubowicz, Bar­tło­miej Mierzwa oraz Piotr Harnasz:)
Gra­tu­lu­je­my!Po­dzię­ko­wa­nia za wspar­cie dla Fun­da­cji PGE Energia Ciepła oraz dla Miarta Rybnik. Po­dzię­ko­wa­nia za pomoc w or­ga­ni­za­cji dla wszyst­kich ro­dzi­ców naszych za­wod­ni­ków:)
Wyniki nie­ba­wem w za­łą­cze­niu a bogata relacja foto już na naszej stronie fa­ce­bo­ok: 
https://​www.​fa­ce­bo­ok.​com/​arturo.​ernesto.​520/​media_​set?​set=a.​2075472106058374.​1073741866.​100007868144083&​type=3

Zgrupowanie Optimist - Rybnik 2018.

Wspaniałe warunki pozwoliły nam na bardzo udane wejście w sezon 2018 naszej grupy regatowej Optimist. Przed nami dużo pracy, którą  lubimy. Na pewno przyniesie nam sporo sukcesów. Cieszymy się na pierwsze zawody w sezonie - Rybnickie Regaty Żeglarskie, które odbędą się już w ten weekend. Startujemy już w piątek o godz.11.30. Zapraszamy wszystkich chętnych do kibicowania! :)

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik