Newsy

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! :)

Świętego w kominie, prezentów po szyję, zielonej choinki, prezentów trzy skrzynki, zimnego szampana i sylwka do rana ... :)  Nam wszystkim w Nowym 2018 roku życzymy słońca, wiatru i super at­mos­fe­ry na tre­nin­gach i re­ga­tach  - wszyst­kim za­wod­ni­kom, ro­dzi­com, sym­pa­ty­kom i że­gla­rzom życzą tre­ne­rzy sekcji że­glar­skiej TS Kuźnia :) 

Żeglarskie spotkanie przed świętami :)

Ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kich klu­bo­wi­czów i sym­pa­ty­ków naszej sekcji na tra­dy­cyj­ne spo­tka­nie przed świę­ta­mi, które od­bę­dzie się 12.​12.​17 (wtorek) o godz.   18.​00 w sie­dzi­bie Fun­da­cji EDF Polska. Będzie okazja po­wspo­mi­nać przy slaj­do­wi­sku miniony sezon oraz po­roz­ma­wiać o planach sekcji na rok na­stęp­ny. Ser­decz­nie za­pra­sza­my! :)

Odszedł na wieczną wachtę.

Z wielką przykrością chcieliśmy poinformować, że w dniu wczorajszym zmarł Wojciech Student, pełnomocnik prezydenta Rybnika. Odszedł nagle. Był przyjacielem naszej sekcji zawsze nas wspierając dobrą radą i sercem. Chcieliśmy złożyć wyrazy szczerego żalu i współczucia rodzinie i bliskim. Spoczywaj w pokoju ... [*]

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik