Artykuły

"SEJ" na naszych żaglach!

Miło nam po­in­for­mo­wać, że Spółka Ener­ge­tycz­na Ja­strzę­bie Grupa JSW w dalszym ciągu będzie wspie­rać naszych że­gla­rzy i nasze dzia­ła­nia or­ga­ni­za­cyj­ne w nad­cho­dzą­cym sezonie 2013. W ubie­głym ty­go­dniu doszło do pod­pi­sa­nia sto­sow­nych umów. Cie­szy­my się, że w dalszym ciągu bę­dzie­my mogli po­ka­zy­wać SEJ poprzez żagle i za okazaną pomoc dzię­ku­je­my! Niewątpliwie współpraca ta przyczyniła się do sukcesów uzyskanych przez naszych zawodników w ubiegłym roku!

Rybnickie Regaty Żeglarskie.

Jeszcze raz podajemy namiary na wyżywienie i zakwaterowanie podczas regat: Ośrodek Stodoły tel. 32/7391620 (wy­ży­wie­nie i spanie), 605352146 (spanie), 32/4228755 (spanie), 506504640 (spanie), Bar Przy­stań 324210090 (wy­ży­wie­nie). Prosimy zawodników klas Laser 4.7 i Radial o podanie swojego numeru ISAF AD przy procedurze zgłoszeniowej. Zawodnicy, którzy jeszcze nie posiadają takowego numeru mogą go wyrobić na stronie: http://www.sailing.org/ . Zapraszamy na regaty! :)

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja" życzą wszystkim żeglarzom trenerzy sekcji TS Kuźnia Rybnik.

Pierwsze halsy na naszym jeziorze!

Pierwsze zejście treningowe na wodę zaliczone! W tej chwili właśnie trwa zgrupowanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego Baza Mrągowo. Zawodnicy trenują w klasach 29, 420 i 470. Wczoraj był pierwszy dzień, podczas którego można było zaliczyć krótki trening. Powracają wspomnienia z lat 70, 80 tych, kiedy regularnie nad nasze jezioro zjeżdżały kadry żeglarskie z Polski aby na ciepłej wodzie odbyć pierwsze treningi.

Szkolenie na patent Żeglarza Jachtowego - informacje.

W zakładce "żeglarstwo - szkolenie" nowe informacje dotyczące kursów na patent Żeglarza Jachtowego organizowane przez nasz klub w sezonie 2013!
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Puchar Europy Lasera na Gardzie.

W  bardzo trudnych warunkach przyszło się ścigać zawodnikom podczas pierwszych regat o Puchar Europy w włoskiej Gardzie. Skrajnie zimne warunki (odczuwalna temp. -2 st.) i bardzo silny wiatr towarzyszył startującym żeglarzom. W regatach udział wzięła zawodniczka naszego klubu Julka Stefaniak. Kilka słów zawodniczki w załączeniu. Więcej informacji i wyniki na stronie http://www.assolaser.org/index.php/calendario/579-ec-malcesine.

Informacje dotyczące Rybnickich Regat Żeglarskich 12-14,04,13!

Podajemy namiary na zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników podczas regat: Ośrodek Stodoły tel. 32/7391620 (wyżywienie i spanie), 605352146 (spanie), 32/4228755 (spanie), 506504640 (spanie), Bar Przystań 324210090 (wyżywienie). Już niebawem na stronie zawiadomienie o regatach. Zapraszamy!

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik