Artykuły

Żeglarska Szkółka Wakacyjna 2017!

Ruszamy z zapisami na „Że­glar­ską Szkółkę Wa­ka­cyj­ną 2017”! W tym roku mamy dla Was 4 turnusy, na których bę­dzie­my pro­wa­dzić nabór do naszej sekcji że­glar­skiej. Jest to pierw­szy krok do że­glar­skie­go „sportu”.  Każdego roku spośród uczest­ni­ków wa­ka­cyj­nych zajęć wy­bie­ra­my chęt­nych do naj­młod­szej grupy re­ga­to­wej Opti­mist. Zajęcia pro­wa­dzą ak­tu­al­ni tre­ne­rzy sekcji, byli za­wod­ni­cy, me­da­li­ści Mi­strzostw Polski. 

Argos dalej z naszą szkółką! :)

Miło nam poinformować, że firma "Argos Inwest" nadal będzie wspierać dzieciaki z naszej szkółki :) To już 3 rok współpracy z firmą! Nawet zwykło się już mówić o szkółce - "Argosy". :) W tym roku mamy zamiar uzupełnić bazę sprzętową o nowe kadłuby Optimista i tym samym wymienić prawie całą flotę łódek. Oczywiście logo firmy pojawi się na kadłubach i tradycyjnie żaglach. Będziemy informować o postępach i startach najmłodszej grupy na naszej stronie i fb. Wielkie dzięki Damian i Piotr za pomoc i wsparcie dla najmłodszych adeptów sztuki żeglarskiej naszej TS Kuźnia! :)  

JachtFilm Festiwal w Rybniku.

W piątek 10 marca spotkaliśmy się przy okazji festiwalu JachtFilm w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Tematem wiodącym były unikatowe filmy o tematyce żeglarskiej. W bloku dopołudniowym trenerzy sekcji mieli przyjemność spotkać się z dziećmi szkół podstawowych i porozmawiać o żeglarstwie sportowym. Były filmy dla dzieci oraz film z Mistrzostw Świata klasy Optimist. Był także konkurs, podczas którego dowiedzieliśmy się jak dużą żeglarską wiedzą dysponują dzieciaki ;) ... to było niesamowite jak wszyscy aktywnie brali udział w naszym spotkaniu :)
Dziękujemy Wam za spotkanie i mamy nadzieję, że to nie ostatni raz! Dziękujemy także organizatorom za współpracę. Do zobaczenia na wodzie :)

DZIEŃ OTWARTY Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Rybniku

Wiadomość o rekrutacji do KLASY ŻEGLARSKIEJ ruszyła w świat! 
W miniony weekend w GIMNAZJU MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku zawodnicy i trenerzy TS Kuźnia promowali PROGRAM EDUKACJI WODNEJ I ŻEGLARSKIEJ!

KLASA SPORTOWA O PROFILU ŻEGLARSKIM !!!

 Z wielką radością możemy oficjalnie poinformować, że Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik oraz Gimnazjum Mistrzostawa Sportowego nr 2 w Rybniku przy ogromnym wsparciu ze strony Miasta Rybnika ogłaszają nabór do KLASY SPORTOWEJ o PROFILU ŻEGLARSKIM!!! Nauka w 4 klasie Szkoły Podstawowej nr 10 w Rybniku (aktualnie Gimnazjum nr 2) rozpocznie się od września 2017 roku!

Zapraszamy na JachtFilm Festiwal.

Już 10 marca w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędzie się siódma edycja JachtFilm Festiwal. Organizatorzy przygotowali 8 unikalnych filmów oraz spotkania z gośćmi szczególnymi - Joanna Pajkowska, Roman Paszke i rybniczanin Maciej Muras. Będzie to świetna okazja do obejrzenia niezależnego kina na wysokim poziomie. Co ciekawe?! pierwszym filmem o morskich przygodach 8–letniego Mateusza będzie "Optimista" . Produkcja wyreżyserowana przez Kryspina Plutę to emocjonująca, subtelna opowieść o przeżyciach 8-letniego bohatera podczas kursu żeglarskiego dla najmłodszych. Na festiwalu także pojawi się nasza sekcja podczas bloku filmów przeznaczonych dla szkół oraz nasze Optimisty pokażą się w Plazie i Teatrze. Zapraszamy serdecznie! :)

Przekaż 1% na Fundację EDF Polska.

Kończy się czas roz­li­czeń z fi­sku­sem. Z na­leż­ne­go Urzę­do­wi Skar­bo­we­mu podatku mogą Państwo od­li­czyć 1% i prze­ka­zać na rzecz Fun­da­cji EDF Polska, która od 2006 roku należy do grona or­ga­ni­za­cji pożytku pu­blicz­ne­go. ​Chcieli­by­śmy w tym miejscu po­dzię­ko­wać za za­ufa­nie i uznanie dla naszej dzia­łal­no­ści, czego wyrazem były liczne wpłaty 1% podatku, jakich do­ko­na­li­ście Państwo w latach ubie­głych. ​Jeśli zde­cy­du­je­cie Państwo prze­ka­zać 1% na rzecz Fun­da­cji w ze­zna­niu po­dat­ko­wym za rok 2016 w od­po­wied­niej rubryce PIT należy wpisać numer KRS: 0000 204 954, na­to­miast w pozycji cel - sekcja że­glar­ska.

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik