50 sezon sekcji zakończony!

W miniony weekend zaończyliśmy sezon żeglarski 2013. Był to niezwykły sezon nie tylko ze względu na 50 rocznicę działalności naszej sekcji, ale również dzięki bardzo dobrym wynikom uzyskiwanym przez naszych zawodniów w ostatnich miesiącach. Tradycyjnie rozegraliśmy regaty w klasach Optimist, Laser 4,7 oraz Omega. Rewelacyjne warunki pozwoliły na przeprowadzenie wielu emocjinujących wyścigów na wodzie:).  Błękitną Wstęgę Zalewu Rybnickiego wywalczył Darek Migacz broniąc tym samym ten prestiżowy tytuł z przed roku:)

W sobotę tra­dy­cyj­nie odbyło się uro­czy­ste za­koń­cze­nie sezonu re­ga­to­we­go. Jak co roku rozdane zostały nagrody i wy­róż­nie­nia za mi­ja­ją­cy sezon. Pamiątkowymi dyplomami wyróżnieni zostali honorowi członkowie klubu: Jan Gustyn, Jurek Lewandowski oraz Mirek Małek.
Przyznane zostały wyróżnienia dla szczególnie zasłużonych członków naszej sekcji. Otrzymali je: Ewa i Beniamin Piksa, Jarosław Parma, Irek Kulosa oraz Marian Piecha.
Za wybitne wyniki sportowe wyróżnienia otrzymali zawodnicy:
Julia Stefaniak, Agnieszka Dubiel, Cyprian Błaszczyk oraz Tymek Radecki.
Za postawę godną sportowca po raz kolejny wyróżniono Krzysztofa Malicha.
Tre­ne­rzy i za­wod­ni­cy złożyli po­dzię­ko­wa­nia na ręce ro­dzi­cówSpe­cjal­ne po­dzię­ko­wa­nia otrzy­ma­li: Krysia Ste­fa­niak, Danka i Piotr Harc, Marek Pierz­cha­ła, Darek Migacz, Henryk Składaniec, Asia i Klaudiusz Kozubowicz oraz Jacek Marcisz.
Puchar Hadara -  prze­chod­ni puchar przy­zna­wa­ny naj­le­piej za­po­wia­da­ją­cym się za­wod­ni­kom sekcji, wyjątkowo nie został przekazany żadnemu z zawodników.
Zło­ży­li­śmy również spe­cjal­ne po­dzię­ko­wa­nia na ręce naszych spon­so­rów: Spółce Ener­ge­tycz­nej Ja­strzę­bie oraz Damianowi Rut­kow­skie­mu.
Podziękowania za wieloletnie kariery zawodnicze złożone zostały Paulinie Harc i Pawłowi Wineckiemu.
Współpracę z secją oficjalnie zakończyli trenerzy: Michał Olchawski, Ewa i Beniamin Piksa.

W nie­dzie­lę ogło­szo­no wyniki roz­gry­wa­nych regat oraz uro­czy­ście opusz­czo­no Banderę.

Wyniki:

kl. Omega
1. Ryszard Mościcki, Iwona Mościcka, Krzysztof Grędziak.
2. Marcin Ojcowicz, Nikola Ojcowicz, Jan Herbeć
3. Olek Mettler, Tomek Duda, Czesław Duda.
4. Darek Migacz
5. Jurek Lewandowski
6. Mirek Małek
7. Wojtek Paszek
8. Grzegorz Krupa
9. Mirek Piecha
10. Jacek Błaszczyk
11. Maciek Piecha

kl. Laser 4,7
1. Agnieszka Dubiel
2. Paulina Harc
3. Paweł Winecki

kl. Optimist
1. Szymon Tomczyk
2. Maciek Jachymski
3. Agata Nowara

Optimist UKS

Błękitna Wstęga
1 m. załoga Darka Migacza

Galeria

IMG_1114.jpg
IMG_1114.jpg
IMG_11211.jpg
IMG_11211.jpg
IMG_1159.jpg
IMG_1159.jpg
IMG_1162.jpg
IMG_1162.jpg
IMG_1174.jpg
IMG_1174.jpg
IMG_1171.jpg
IMG_1171.jpg
IMG_1228.jpg
IMG_1228.jpg
IMG_1239.jpg
IMG_1239.jpg
IMG_1243.jpg
IMG_1243.jpg
IMG_1255.jpg
IMG_1255.jpg
IMG_1268.jpg
IMG_1268.jpg
IMG_1273.jpg
IMG_1273.jpg
IMG_1266.jpg
IMG_1266.jpg
IMG_1281.jpg
IMG_1281.jpg
IMG_1289.jpg
IMG_1289.jpg
IMG_1295.jpg
IMG_1295.jpg
DSC03283.jpg
DSC03283.jpg
DSC03250.jpg
DSC03250.jpg
DSC03287.jpg
DSC03287.jpg
DSC03260.jpg
DSC03260.jpg
DSC03221.jpg
DSC03221.jpg
DSC03225.jpg
DSC03225.jpg
DSC03230.jpg
DSC03230.jpg
DSC03241.jpg
DSC03241.jpg
DSC03217.jpg
DSC03217.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik