Otwarte Mistrzostrzostwa Małopolski

Za­wod­ni­cy klasy opty­mist TS „Kuźnia Rybnik” wy­star­to­wa­li w Otwar­tych Mi­strzo­stwach Ma­ło­pol­ski i wy­wal­czy­li trzy medale. Przez dwa dni ro­ze­gra­no 7 wy­ści­gów w dobrych wa­run­kach 2-4 B. Zawody odbyły się w Kra­ko­wie na zalewie Bagry w ter­mi­nie 02- 03.​06.​2018. Wyniki na https://invalid.invalid/​otwarte-mistrzostwa-malopolski-2018 .Gra­tu­la­cje dla wszyst­kich: 2. m-ce Igor Tomczyk, 2. m-ce Wi­kro­ria Grima, 3.m-ce Jasiek Pifczyk, 6. m-ce Jakub Sza­far­czyk, 15 m-ce Janek Psiuk, 6 m-ce Wik­to­ria Harnasz, 9 m-ce Matylda Ferenc, 10 m-ce Marta Or­liń­ska, 23 m-ce Piotr Gren­dziak.
Mirek Małek

Galeria

DSC_0971.jpg
DSC_0971.jpg
DSC_0877.jpg
DSC_0877.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik