20 października zapraszamy na Zakończenie Sezonu Żeglarskiego 2018 w TS Kuźnia!

20 października spo­ty­ka­my się aby po­że­gnać mi­ja­ją­cy sezon re­ga­to­wy 2018, w którym no­to­wa­li­śmy bardzo dobre wyniki spor­to­we. Będzie to czas na pod­su­mo­wa­nie że­glar­skie­go roku, wrę­cze­nie nagród, wy­róż­nień i po­dzie­ko­wań. Zawodnicy wezmą udział w tradycyjnych regatach klubowych w klasach Laser i Optimist. O godz. 16.00 odbędzie się spotkanie klubowe w restauracji Przynęta na które zapraszamy wzawodników, rodziców oraz wszystkich przyjaciół naszej sekcji :)
Po akwenie regat będzie żeglował jach typu "Trener" z którego pokładu będzie można obserwować zmagania naszych zawodników. Na terenie sekcji zorganizowane zostaną gry i zabawy dla dzieci :)

W programie ;) :
9.​00 - spo­tka­nie za­wod­ni­ków w sekcji - przy­go­to­wa­nie sprzętu, odprawa za­wod­ni­ków,
10.​00 - 14.​30 - wyścigi na wodzie, rejsy jachtem klasy "Trener" dla rodziców, rodzeństwa i obserwatorów;),
11.00 - 15.00 gry i zabawy na brzegu dla dzieci
14.30 - zupa dla zawodników
15.30 - uroczyste opuszczenie Bandery pod masztem klubowym
16.​30 - Spotkanie Klubowe w Przynęcie. Ogłoszenie wyników regat, spo­tka­nie klubowe pod­su­mo­wu­ją­ce sezon 2018, grill.


Plan wyścigów dla poszczególnych grup:

10.00- 14.00 - wyścigi dla: Optimist Grupa B, Laser, Szkółka Optimist
10.00- 12.00 - wyścigi dla: Klasa V Żeglarska
12.00- 14.00 - wyścigi dla: Klasa IV Żeglarska
Każdy zawodnik powinien zameldować się w sekcji nie później niż na 1h przed startem. Dzieci na brzegu pozostają pod opieką rodziców.

 

Zgłoszenia do regat przyjmują trenerzy w swoich grupach.

Zapraszamy!

Galeria

TSKuzniaRybniksekcjazeglarska_9E0A404816_06_2018.jpg
TSKuzniaRybniksekcjazeglarska_9E0A404816_06_2018.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A3982.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A3982.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4218.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4218.jpg
30709672_2076051789333739_6284061745648500736_n1.jpg
30709672_2076051789333739_6284061745648500736_n1.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik