Sezon regatowy 2018 zakończony!

W miniony weekend odbyły się regaty za­koń­cze­nia sezonu w TS Kuźnia. Ro­ze­gra­ne zostały wyścigi w klasie Laser i Opti­mist. Podczas klu­bow­ego spo­tka­nia wrę­czy­li­śmy wy­róż­nie­nia i nagrody dla za­wod­ni­ków, spon­so­rów i ro­dzi­ców. Opu­ści­li­śmy banderę tym samym za­my­ka­jąc sezon że­glar­ski w naszej sekcji.
Dziękujemy wszystkim za kolejny wspólny sezon!

 

Podziękowania oraz wyróżnienia za sezon 2018 :

Po­dzię­ko­wa­nia dla part­ne­rów, spon­so­rów:

Fun­da­cja PGE Energia Ciepła 
PGE Energia Ciepła oddział w Rybniku

Miasto Rybnik

Wydział Edukacji Miasta Rybnik

Program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - Marek Stojko

Wy­róż­nie­nia dla ro­dzi­ców: Joanna Kozubowicz, Klaudiusz Kozubowicz, Małgorzata Wójcik, Mirosława Mielimąka, Anna Orlińska, Anna Bielecka, Piotr Ferenc, Piotr Wi­dom­ski, Piotr Harc, Krzysz­tof Harnasz, Jacek Marcisz, Rafał Wiśniewski.

Specjalne podziękowania dla za współpracę: Maciej Cylupa, Tomasz Szymański, Wojciech Sałata, Aleksander Mettler, Beata Kisiel, Dariusz Migacz.

Wyróżnienia za osią­gnię­cia spor­to­we: Kasia Harc, Kacper Błasz­czyk, Bartek Mierzwa, Hania Koczar, Zuzanna Widomska

Puchar Hadara: Wojciech Wójcik

Po­że­ga­nie za­wod­ni­ków: Hugo Skupnik, Igor Labocha


Wyniki regat Zakończenia Sezonu 2018:

Laser Radial:

1.Kacper Błaszczyk 2.Igor Labocha 3. Marcin Kozubowicz

Laser 4,7
1.
Hanna Koczar, 2. Maciej Wójcik 3. Iga Marcisz

Opti­mist grupa regatowa chłopców:

1. Wojciech Wójcik  2. Igor Tomczyk  3. Jan Pifczyk

Optimist Klasa V + Szkółka:

1. Lena Janiak 2. Magdalena Psiuk 3. Julia Konik

Optimist Klasa IV

1. Mieszko Karsta 2. Marta Jurek 3. Nadia Kuszkowska

Optimist do lat 7
1. Blanka Mrugalska 2. Wojciech Kluczniok 3. Agata Gąsior


 

Galeria

tskkuznia21_10_2018_9E0A9333m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9333m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9338m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9338m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9357m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9357m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9376m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9376m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9392m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9392m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9400m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9400m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9413m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9413m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9432m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9432m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9447m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9447m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9474m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9474m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9479m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9479m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9491m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9491m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9502m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9502m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9507m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9507m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9510m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9510m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9516m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9516m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9522m.jpg
tskkuznia21_10_2018_9E0A9522m.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik