Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! :)

Aby Święta Bożego Na­ro­dze­nia były bli­sko­ścią i spo­ko­jem, a Nowy Rok – dobrym czasem. W Nowym 2019 roku życzymy Wam słońca, wiatru i super at­mos­fe­ry na tre­nin­gach i re­ga­tach  - wszyst­kim za­wod­ni­kom, ro­dzi­com, sym­pa­ty­kom i że­gla­rzom życzą tre­ne­rzy sekcji że­glar­skiej TS Kuźnia :) 

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik