Pomyślny Puchar Miasta Gdyni - eliminacja do OOM.

Trzecia eliminacja do OOM znów pomyślna dla naszych żeglarzy. Ponownie Julka Stefaniak, Agnieszka Dubiel i Cyprian Błaszczyk stanęli na podium tej dużej laserowej imprezy zajmując drugie miejsca swoich konkurencji. Nominacje do Olimpiady także wypływali: Paulina Harc, Tymoteusz Radecki i Krzysztof Malich. Mamy 9 ciu zawodników w OOM! Gratulujemy ;)

W Gdyni rozegrane zostały wszystkie z zaplanowanych wyścigów. Wiatr dopisywał od 3-10 m/s. Zawodnicy prócz wymienionych zajmowali odpowiednio lokaty:

10 m - Maciej Nowara

11 m Tymek Radecki

16 m - Cezary Herbeć

16 m - Paulina Harc

18 m - Krzysztof Malich

27 m - Tomasz Pierzchała

28 m - Paweł Winecki

31 m - Marcin Kozubowicz

Nasz Team zdobył 2 miejsce w konkurencji klubów spośród 38 startujących w regatach przegrywając tylko z Arką Gdynia!

Szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia dla Klaudiusza Kozubowicza za pomoc w trans­por­cie.

Nasze przy­go­to­wa­nia wspie­ra­ją: Spółka Ener­ge­tycz­na Ja­strzę­bie, Fun­da­cja Elek­trow­ni Rybnik i Miasto Rybnik. Dzię­ku­je­my!

Galeria

IMAG0066.jpg
IMAG0066.jpg
IMAG0060.jpg
IMAG0060.jpg
IMAG0035.jpg
IMAG0035.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik